Stoma Links

      Rezumate,

       Rezumatele comunicărilor științifice vor fi trimise pe email, la adresa congresstoma@umfcv.ro până la data de 10.05.2023 (inclusiv).
       Participanții pot specifica dacă doresc ca lucrarea lor să fie încadrată în secțiunea Prezentare Poster sau Comunicare Orală, decizia finală fiind luată de către Comitetul Științific.
       Rezumatele vor fi incluse într-un volum cu ISBN. Publicarea rezumatului este condiționată de prezentarea lucrării în cadrul congresului!
       Rezumatele vor fi redactate în limba română sau engleză, font Times New Roman 12. Rezumatele trebuie structurate pe următoarele secțiuni: obiective, material și metodă, rezultate și concluzii.
       Identificarea autorilor va cuprinde următoarele informaţii, în ordinea enumerării: prenume, nume, instituţie, departament, oraş, ţară, adresă de e-mail. Numele autorilor care vor prezenta lucrarea trebuie să fie scris cu Bold și subliniat (Underline).

       Titlul trebuie să aibă maxim 20 de cuvinte, iar textul rezumatului maxim 250 cuvinte.
       Durata conferintelor: 40 min
       Durata comunicărilor orale și posterelor: 8 min

Echipa Craiova Stoma Links